Reference

Kotnikova, Ljubljana

Sanacija kletne garaže in ploščadi 

V letu 2015 smo izvedli celotno sanacijo  kletne garaže in ploščadi na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Zahtevne sanacije segregiranih mest betonov, poškodovane armature, izvedba naklonskih betonov z mikrovlakni, izvedba hidroizolacije po sistemu SERVIDEK/SERVIPAK, 50 m kanalete, asfaltiranje neposredno na hidroizolacijo.

Dol Pri Ljubljani

AP Brinje

Izgradnja avtobusnega postajališča Brinjev občini Dol pri Ljubljani. Izkop, izvedba temeljnih tal, kanalizacija, dobava in montaža za nadstrešnice AP in ekološkega otoka, asfaltiranje.

Razori

Sanacija temeljev in vlage

Na objektu Razori smo sanirali temelje in zaščitili objekt pred vlago.

Objekt Velenjka

Sanacija kanalizacije garaže

V trgovskem centru Velenjka v Velenju smo poleti 2014 v garažni hiši sanirali kanalizacijo.

Komenda

Priprava terena

Izkop, nasip ter kompletna priprava za postavitev montazne AB konstrukcije

Kopališče Kolezija

Prevozi pri gradnji

Odvoz izkopa na deponijo.

Letališče Brnik

Obnova ploščadi in servisne ceste

Obnova dela glavne letališke ploščadi in servisna cesta ob letališki ograji. Širok strojni izkop z odvozom, planum temeljnih tal, nasipi in zasipi.

Brdo

Zemeljska dela

Zemeljska dela na objektu Brdo – Sklop F3 v Ljubljani, Izkop zemljine in odvoz na deponijo ter zemeljska dela v in ob kleti.

Ilirska Bistrica

Zunanja ureditev vrtca

Zunanja ureditev pri izgradnji centralnega vrtca Ilirska Bistrica.

Temeljna plošča

Izdelava temeljne plošče

Izdelava temeljne plošče za montažno hišo.

Ljubljana

Obnova obvoznice

Prevoz materiala na deponijo in iz nje, prevoz asfaltne mase, nakladanje na deponiji.

Dorfarje

Sekundarna kanalizacija

Izgradnja sekundarne kanalizacije v delu naselja Dorfarje in sicer izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 317 m in obnova dela vodovoda v skupni dolžini 284 m ter ostala dela vezana na izvedbo.

Slovenska cesta

Sanacija ploščadi

Rezanje asfalta, rušenje in odstranjevanje tlaka in estriha, ročni izkop, razrez hidroizolacije in toplotne izolacije, naklonski beton, dobava in vgradnja betonskega
tlaka, asfaltnega tlaka, AB podložne plošče, gramozno nasutje, demontaža in montaža LŽ rešetk in pokrovov z okvirjem, kanalet, odtočnih cevi.

Supernova Rudnik

Preureditev poslovnega prostora

Rušitvena dela (rušenje opečnatih sten, montažnih betonskih sendvič panelov, vrat), krpanje notranjih ometov, utorov v obstoječih tlakih, gradbena dela, meteorna
kanalizacija, ureditev zunanje rampe.